G18 Clayton JV v Roy Mosquero 12-9-17 - MartyMayfieldPhoto